כחול גדול_edited.png
  • Facebook

בעיות גמילה, פיפי וקקי שלא במקומם –
אצל ילדים
14.12.2021

Yellow Vest
2.png

 

"מורה נבוכים ונבוכות הדן בהיבטים שונים של "פספוסי" פיפי וקקי במצבים וגילים שונים של ילדים.

בהרצאה זו נדבר על:

 

♣ סקירה של מגוון מצבים שבהם מעורבים ענייני פיפי וקקי, למה הם קשורים?

♣ מתי כדאי להתחיל לדאוג?

♣ מי יודע לטפל בבעיות כאלה?

♣ מה אפשר לעשות בינתיים?

ההרצאה תתייחס לנושאים משמעותיים ותספק ידע קריטי

התוכן רלוונטי עבורכם/ן?