כחול גדול_edited.png
  • Facebook

שפה סימבולית של ילדים ושל מבוגרים
במצוקה
15.02.2022

Yellow Vest
5.png

 

"מבט מרתק ומרחיב תודעה לדרך שבה ילדים ואנשים במצוקה מבטאים את מצוקתם - מעבר למילים

בהרצאה זו נדבר על:

 

♣ איך מזהים מצבים שבהם אנשים אומרים דבר אחד ומתכוונים לדבר אחר?

♣ איך מפענחים את הכוונה של מי שמתבטא בדרך שונה ממילים?

♣ איך וויסות חושי קשור לכל הנזכר למעלה?

כלים משמעותיים שיאפשרו להבין את מי שמתקשים לבטא - 

מעבר למילים ולהתנהגות

התוכן רלוונטי עבורכם/ן?